מבוך מורינגה

פתיחת מבוך המורינגה
 

פתיחת מבוך המורינגה

סימני האביב כבר נראים בשטחי מבוך המורינגה במשתלות סנדר - מוטי סנדר יערות מורינגה.  עצי המורינגה שנזרעו לפני ששה...