הפעלות ביערות מורינגה

בדרך העולה מגוש קטיף למורינגה
 

בדרך העולה מגוש קטיף למורינגה

בדרך העולה מגוש קטיף ליערות מורינגה - מוטי סנדר יערות מורינגה. בשבוע המתחיל בכ"א בשבט מתחיל "שבוע המורשת ש...